Coaching & Mentoring

Mnoho let jsem hodně svého volného času věnovala četbě, vzdělání i práci na sobě sama. Životní překážky jsem se naučila brát jako příležitosti, které mě něčemu naučily a posunuly dál. Často jsem musela vykročit ze své komfortní zóny a udělat krok do neznáma. Díky tomu jsem však dnes přesně tam, kde jsem, a jsem šťastná. Naplňuje mě, když mohu pomáhat druhým, a své poslání jsem především v pomoci druhým našla. V pomoci druhým na jejich životních cestách. Mnoho z nás se v průběhu života dostává do situace, kdy nás něco trápí, kdy nejsme spokojení, zbytečně podléháme tlaku okolí a sami si tvoříme limity nebo když nevíme kudy kam. Přitom odpovědi na nejrůznější otázky máme sami v sobě, ve svém nitru. Je mou ctí pomáhat mým klientům tyto odpovědi hledat. Současně mě těší pomáhat druhým, často především ženám, s objevováním vlastního potenciálu i schopností a bouráním limitů.

EMCC Global Individual Accrecitation

WEEP – Women Empowerment & Encouragement Program

Women Empowerment & Encouragement Program (WEEP) je mentoringovo koučovací program určený především pro ženy a jeho cílem je povzbudit a posílit sebevědomí žen. WEEP pomáhá objevit potenciál a maximalizovat jeho využití v nejrůznějších situacích. Společnostem přispívá k vyšší angažovanosti a produktivitě žen prostřednictvím série interaktivních workshopů zaměřených na rozvoj a posílení sebevědomí. Ženy si často skrze nejrůznější role ve svém životě neuvědomují svůj skutečný potenciál a chybí jim odvaha ho jak objevit, tak využít. Program se v rámci workshopů zaměřuje na sebeúctu, sebemotivaci, sebeuvědomění, sebedůvěru, péči o sebe, ale také duševní pohodu a životní rovnováhu. WEEP je podporou při rozvoji kariéry, pro seberozvoj, ale současně pro tak důležitou autentičnost.

Vzdělání, zkušenosti a reference